Σε πόσο χρόνο θα αποζημιωθώ;

Σε πόσο χρόνο θα αποζημιωθώ; Τι υποχρεώσεις έχει απέναντι μου η ασφαλιστική εταιρεία;


Σύμφωνα με το Νόμο, η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού υποχρεούται, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την αίτηση αποζημίωσής του είτε απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου του ατυχήματος είτε στον αντιπρόσωπο για το διακανονισμό των ζημιών:

α. να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί,

ή

β. να υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

Δείτε επίσης: Διαδικασία αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρία...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ -  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ