Ενέργειες βάση Κ.Ο.Κ.

Τι ενέργειες προβλέπει ο κ.ο.κ. σε περίπτωση ατυχήματος;
  • Πρέπει να σταματήσουμε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς η στάση μας να δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία. ( Άρθρο 43§1 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας) 
  • Λαμβάνουμε μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος (Άρθρο 43§1 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας) 
  • Ειδοποιούμε με κάθε μέσο την Αστυνομική Αρχή, εφόσον δε μπορούσε να λάβουμε μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος. ( Άρθρο 43§1 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας) 
  • Δίνουμε τα στοιχεία μας ή πληροφορίες σχετικά με το όχημά μας στους εμπλακέντες στο ατύχημα,. ( Άρθρο 43§1 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας) 
  • Ειδοποιούμε, μέσα σε 24 ώρες, απευθείας ή δια μέσω της Αστυνομικής αρχής τον απόντα που ζημιώθηκε από ατύχημα υλικών ζημιών. ( Άρθρο 43§1 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας) 

Επιπλέον όταν υπάρχει τραυματισμός ατόμου

  • Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, πρέπει να δίνουμε την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες. ( Άρθρο 43§2 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας) 
  • Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, πρέπει να ειδοποιούμε οπωσδήποτε την Αστυνομική Αρχή και να μην απομακρυνθούμε από τον τόπο του ατυχήματος προτού φθάσει η Αστυνομία, με εξαίρεση όταν η απομάκρυνσή μας είχε σκοπό να ειδοποιηθεί η Αστυνομία ή να περιθάλψουμε τους παθόντες ή τον εαυτό μας παράλληλα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ειδοποιήσουμε την αστυνομική Αρχή για το ατύχημα . ( Άρθρο 43§2 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας) 
  • Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, πρέπει να αποτρέψουμε τη μεταβολή του τόπου του ατυχήματος, με εξαίρεση αν υπάρχει λόγος αποκατάστασης της διακοπείσας συγκοινωνίας. ( Άρθρο 43§2 Παράβαση σε βαθμό Πλημ/ματος κ΄ Επιβολή από το δικαστήριο Αφαίρεση αδείας)

Δείτε επίσης: Eνέργειες σε περίπτωση ατυχήματος...

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ -  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΗ Κ.Ο.Κ. -  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ